Farver

Livet i farverne og farverne i vores liv
Få mere information

At se farverne og at arbejde med dem

“Farverne i vores liv og livet i farverne” er et foredrag om farver. Det handler om, hvordan vi oplever dem forskelligt til forskellige tider. Hvordan de bruges, og hvordan vi påvirkes af dem i forskellige situationer. Foredraget angriber emnet i en munter tone og viser i praksis, hvordan en billedkunstner kan arbejde med farver for at opnå en bestemt virkning.

I starten af 1700-tallet påviser Newton, at farverne i det hvide lys brydes forskelligt i et glasprisme.

Farveteorien er tung, men et foredrag om farver behøver ikke være det. I dette foredrag gives en kort gennemgang af farveteorien og dens historie. Flere store tænkere og videnskabsmænd (Newton, Goethe, Itten m.fl.) har i tidens løb givet os forskellige bud på et begrebsapparat om farver. Hvordan oplevelsen af farver kan systematiseres, hvad farver i det hele taget er, og hvordan vi sanser og påvirkes af farver. Jeg er billedkunstner, og jeg arbejder dagligt med farver for at fortælle historier, skabe følelser, stemninger, harmoni eller måske det modsatte. De erfaringer, jeg har gjort mig i den sammenhæng, fortæller jeg om i mit foredrag om farver.

Vores sanser er de samme i dag som for mange tusind år siden

Den verden, vi oplever farver i, har udviklet sig voldsomt. En pointe i dette foredrag om farver er, at selvom naturens farver stort set er de samme i dag som for tusind år siden, er mængden af farver, vi oplever i vores hverdag, steget voldsomt. Vi er i dag blevet meget dygtige til selv at fremstille dem, og derfor er der farver alle vegne.

Hvor vi end vender os, er de der i alle nuancer, kraftige og svage mellem hinanden. Som noget relativt nyt har det enkelte menneske selv stor kontrol med, hvilke farver han/hun vil omgive sig med i vores nære omgivelser. Følelser og betydninger er ikke konstante. Smag og behag er under stadig forandring, og for 100 år siden var verden en anden. Går vi endnu længere tilbage, er forskellen fra i dag så stor, at man næsten ikke kan fatte, at der er tale om samme civilisation. Men vi har ikke gennemgået en tilsvarende udvikling.

Et foredrag om farver må naturligvis også behandle synssansen, måden vi ser på. Vi bruger konstant synet til at orientere os, til at kommunikere med, til at holde os uden for farer … og tusind andre ting. Vores opfattelse af verden afhænger af den måde, vi ser på og – mere nøjagtigt – måden, vi ser lys på. Synssansen og lyset går hånd i hånd på samme måde, som hørelse og lyd gør det. Lyset er årsagen til, at vi kan se og opfatte, hvad der sker omkring os og med os selv.

Øjet, vi oplever med, har været det samme i mange tusind år. Der har ikke været en update: ”Human eye ver. 2.01” meget længe … og det ser ikke ud til, at der er en på vej. Rent fysisk ser vi i dag farver fuldstændig på samme måde, som vi har gjort i mange tusind år … men der er ikke tvivl om, at de virker forskelligt på os til forskellige tider. Både i naturen og i kulturen spiller farver en afgørende rolle for bl.a. overlevelse, trivsel og humør. Helt tilbage fra dengang, da hulemaleren kravlede ind i sin hule for at male, har mennesket forsøgt at fastholde og gengive de indtryk af vores omgivelser med farver. Hver kultur og tidsalder har haft sine foretrukne farver.

Foredrag om farverne

Kandinsky skabte farverige og meget enkle kompositioner

Oplevelsen af farver er i stor udstrækning psykisk. Tiderne skifter, og farver får nye betydninger for os. Det er faktisk sådan, at ikke to mennesker oplever farver helt ens.

Farver, den måde de kan sættes sammen på og vores oplevelse af dem, er den egentlige årsag til, at jeg begyndte at male. Det fortæller jeg om i dette i bogstaveligste forstand meget farverige foredrag om farver.

Kontakt Henrik Skorá og få mere information om malerierne og foredragene

Vil du vide mere?

Henrik Skorá
Gåbense Strandvej 61 G
4840 Nørre Alslev

+45 21 64 16 39
henrik@skora.dk
www.skora.dk

 

© Henrik Skorá

Nyhedsbrev

Følg mig på: