Den danske Guldalder

En gruppe københavnske kunstnere skabte i 1820’erne et lille mirakel
Få mere information

Martinus Rørbyes måske mest kendte billede om samfundets orden

Guldalderen – Rørbyes “Arrestbygningen ved råd- og domhuset” fra 1831

 

Guldalderen

 

Den danske guldalder, eller det vi ofte bare kalder for Guldalderen, ligger i første halvdel af 1800-tallet. Den  starter først rigtig i 1820’erne, hvor der sker et voldsomt opsving i udbuddet af kunstneriske opgaver. Samtidig er der langt flere danske kunstnere til rådighed end tidligere, og dette bliver indledningen til en af dansk kunsts store glansperioder. 

I dette foredrag fortæller jeg om Guldalderen, der varer i 30-40 år og har sit geografiske centrum i København. I starten er udgangspunktet romantikken, naturen, det nære, det små, det beskedne, som skildres i et meget stort antal værker af høj kvalitet. Senere er det nationalromantiske tanker, der i det mindste for nogle kunstneres vedkommende kommer til at præge maleriernes indhold i den sidste del af guldalderen. 

Mange af periodens billeder skildrer ro og idyl, men perioden er samtidig fuld af sociale spændinger og mange ulykker for Danmark. Måske var  det så som så med idyllen. Vi mistede vores flåde i 1801, oplevede at historiens første terrorbombardement forvandlede store dele af København til aske i 1807. En statsbankerot-lignende krise førte til mange handelshuses sammenbrud i 1813 og året efter måtte Danmark afstå Norge – alt sammen som resultat af Danmarks alliance med Kejser Napoleon. Som følge af disse kriser mistede Danmark både indflydelse og indkomstgrundlag i betydeligt omfang. Denne næsten endeløs række af katastrofer for Danmark gødede jorden for en ny grobund for kunstnerne og en ny og relativ pengestærk gruppe af købere. Adelen, kirken og kongehuset var ikke længere de eneste kunder for kunstnerne. 

Guldalderen, hvor Eckersberg i dette relativt lille maleri har malet sin yndlingsmodel Florentine i 1841

Guldalderen – Eckersbergs “En nøgen kvinde sætter sit hår foran et spejl” 

Man havde i samtiden ikke nogen fornemmelse for, at der var tale om en særlig glansperiode i dansk kunsthistorie. Det var først senere – i 1890 – at man begyndte at kalde denne periode for “Guldalderen”. Inden da havde den første halvdel af 1800-tallet haft forskellige betegnelser fx Københavnerskolen, men først og fremmest ”den Eckersbergske skole” – pga. denne malers store betydning for perioden. Han var normgivende for perioden, og da Eckersberg døde i 1850 slutter perioden.

Perioden var først og fremmest båret af den borgerlige klasses forbedrede økonomi og  denne klasses ændrede samfundsstatus. Borgerne trådte nu i karakter, lagde pres på adelens privilegier og benyttede sig af kunsten som målestok og indikator for sin nye rolle i samfundet. 

Foredraget belyser i mange billeder det relativt store antal personer, der forbindes med Guldalderen – især de store personligheder Eckersberg, Købke, Rørbye m.fl. og de mange fortællinger, der er om Guldalderen: den nye uddannelse, rejserne til Rom og kunstnermiljøet i København inden for voldene… og så naturligvis malerierne, som selv i dag – 200 år efter at Gulalderen begyndte i København – stadig begejstrer et stort publikum i alle aldre ikke mindst på Statens Museum for Kunst og Den Hirschsprungske Samling, hvor mange af guldalderens hovedværker befinder sig.

KONTAKT 

+45 21 64 16 39

henrik@skora.dk

 

BESØG

Henrik SKORÁ
Atelier & udstilling:

Gåbense Strandvej 61 G
DK-4840 Nr. Alslev

City
Hasselvej 15 st. tv.
DK-2830 Virum

www.skora.dk

FØLG MIG PÅ