Den danske Guldalder

En gruppe københavnske kunstnere skabte i 1820’erne et lille mirakel
Få mere information
Martinus Rørbyes måske mest kendte billede om samfundets orden

Guldalderen – Rørbyes “Arrestbygningen ved råd- og domhuset” fra 1831

Guldalderen

Den danske guldalder, eller det vi ofte bare kalder for Guldalderen, ligger i første halvdel af 1800-tallet. I 1820’erne sker et voldsomt opsving i udbuddet af kunstneriske opgaver, og da langt flere danske kunstnere er tilgængelige end tidligere, bliver dette indledningen til en af dansk kunsts store glansperioder.

I dette foredrag fortæller jeg om Guldalderen, der varer i 30-40 år og har sit geografiske centrum i København. I starten er udgangspunktet romantikken, naturen, det nære, det små, det beskedne, som skildres i et meget stort antal værker af høj kvalitet. Senere er det nationalromantiske tanker, der i det mindste for nogle kunstneres vedkommende kommer til at præge maleriernes indhold i den sidste del af guldalderen.

Guldalderen, hvor Eckersberg i dette relativt lille maleri har malet sin yndlingsmodel Florentine i 1841

Guldalderen – Eckersbergs “En nøgen kvinde sætter sit hår foran et spejl”

Man havde i samtiden ikke nogen fornemmelse for, at der var tale om en særlig glansperiode i dansk kunsthistorie. Det var først senere – i 1890 – at man begyndte at kalde denne periode for “Guldalderen”. Inden da havde den første halvdel af 1800-tallet haft forskellige betegnelser fx Københavnerskolen, men først og fremmest ”den Eckersbergske skole” – pga. denne malers store betydning for perioden. Han var normgivende for perioden, og da Eckersberg døde i 1850 slutter perioden.

Perioden var først og fremmest båret af den borgerlige klasses forbedrede økonomi og  denne klasses ændrede samfundsstatus. Borgerne trådte nu i karakter, lagde pres på adelens privilegier og benyttede sig af kunsten som målestok og indikator for sin nye rolle i samfundet.

Foredraget belyser i mange billeder det relativt store antal personer, der forbindes med Guldalderen – især de store personligheder Eckersberg, Købke, Rørbye m.fl. og de mange fortællinger, der er om Guldalderen: den nye uddannelse, rejserne til Rom og kunstnermiljøet i København inden for voldene… og så naturligvis malerierne, som selv i dag – 200 år efter at Gulalderen begyndte i København – stadig begejstrer et stort publikum i alle aldre ikke mindst på Statens Museum for Kunst og Den Hirschsprungske Samling, hvor mange af guldalderens hovedværker befinder sig.

Kontakt Henrik Skorá og få mere information om malerierne og foredragene

Vil du vide mere?

Henrik Skorá

Gåbense Strandvej 61 G
4840 Nørre Alslev

 +45 21 64 16 39
henrik@skora.dk
www.skora.dk

 

© Henrik Skorá

Nyhedsbrev

Følg mig på: